HOME peraia.gr | ΑΡΘΡΑ | ΑΣΤΕΙΑ-humor | ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ | PHOTOGALLERY | ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ

Solar ΟΙΚΙΑΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Μετά την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τους όρους εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, ισχύος μέχρι 10 KW, στα δώματα και στις στέγες των κτηρίων (ΦΕΚ Β 1079/4.6.2009), μπορεί ο κάθε οικιακός καταναλωτής ρεύματος, που έχει εγκατεστημένο μετρητή της ΔΕΗ, να μετατραπεί σε παραγωγό ρεύματος, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα ή τη στέγη της κατοικίας του.
 
Η εγκατάσταση αυτή μπορεί να είναι δυναμικότητας μέχρι 10KW και απαιτεί χώρο από 70 έως 150 μ2 ανάλογα με την τεχνολογία του συστήματος.
 
Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων γίνεται:
 
χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες στις πολεοδομίες,
 
χωρίς υποχρέωση ανοίγματος βιβλίων στην Εφορία, και χωρίς φορολόγηση,
 
χωρίς αδειοδότηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το υπουργείο Ανάπτυξης.
 
Το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά σε στέγες» είναι το πιο γενναιόδωρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στα κίνητρα. Είναι μία μοναδική ευκαιρία για όσους σκέφτονται να επενδύσουν στις πράσινες τεχνολογίες γιατί:

α) σε μία εποχή που κυριαρχεί η αβεβαιότητα και κάθε επένδυση έχει μεγάλο ρίσκο, θα έχουν μια εξαιρετική οικονομική απόδοση,
 
β) εξασφαλίζει απόδοση εγγυημένη για 25 χρόνια, αποκομίζοντας ταυτόχρονα και την ηθική ανταμοιβή που συνεπάγεται και
 
γ) συντελεί στην αποφόρτιση του περιβάλλοντος από δεκάδες τόνους διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο  (0.9 Kg CO2 / Kwh).
 
Το εισόδημα που προκύπτει σε ετήσια βάση για τις περισσότερες περιοχές στην Ελλάδα , υπολογίζεται για σύστημα 10KW σε € 7-7.500 περίπου. Η ΔΕΗ συμβάλλεται με τον παραγωγό (σύμφωνα με το υπόδειγμα σύμβασης που αναφέρεται στην παραπάνω ΚΥΑ) για 25 έτη, με τιμή 0,55 ευρώ ανά κιλοβατώρα (KWh), για όσες συμβάσεις υπογραφούν μέχρι το τέλος του 2011, και η οποία, στα επόμενα χρόνια, θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τον τιμάριθμο.
 
Από αυτό τον τραπεζικό λογαριασμό αφαιρείται κάθε μήνα το ποσό του λογαριασμού της ΔΕΗ με την μέχρι σήμερα χρέωση (0,08-0,12€ / KWh περίπου) (πχ. € 120 λογαριασμός ανά δίμηνο = € 720 ετησίως) και τα υπόλοιπα χρήματα είναι διαθέσιμα, εγγυημένα για τον πελάτη, για τα επόμενα 25 χρόνια, σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφεται με την ΔΕΗ.
 
Οι περισσότερες τράπεζες σήμερα έχουν αναπτύξει χρηματοδοτικά προϊόντα (οικολογικά δάνεια) με τα οποία χρηματοδοτούν με διάφορους τρόπους την δαπάνη εγκατάστασης του συστήματος (€ 28.000-50.000) ακόμα και με εξασφάλιση, για την εξόφληση του δανείου, την σύμβαση της ΔΕΗ.
 
Υπαρχει επιπλεον δυνατοτητα να συμπληρωθει το παραπάνω σύστημα και με την αντικατάσταση του συμβατικού καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης με ηλεκτρικό ή ηλιακό ή υβριδικό καυστήρα.
 
Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στον οικιακό καταναλωτή:
 
Να εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό σύστημα, του οποίου η χρηματοδότηση καλύπτεται σχεδόν στο σύνολό της από τραπεζικό δάνειο με εξασφάλιση την σύμβαση με την ΔΕΗ,
 
να μην πληρώσει ξανά λογαριασμό ρεύματος (ή και πετρελαίου αν εγκαταστήσει συμπληρωματικά και το ανάλογο σύστημα) για τα επόμενα 25 χρόνια και
 
να έχει και συμπληρωματικό εισόδημα κάθε μήνα (ανάλογα με το ποσό και την διάρκεια του δανείου για την εγκατάσταση) ή αν διαθέσει όλο το εισόδημα για την εξόφληση του δανείου να έχει μετά τον 5o -7o χρόνο εισόδημα €500-600 ( για εγκατάσταση 10KW) κάθε μήνα το οποίο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν υπόκειται σε καμία φορολογία.
 
Η εταιρία μας για λογαριασμό των πελατών της σχεδίασε πρόγραμμα SOLAR ΗΟΜΕ το οποίο εξασφαλίζει μέσω της ανάλογης έρευνας αγοράς και εξασφάλισης των αντιστοίχων συνεργασιών τα εξής
 
α) τις καλύτερες δυνατές τεχνικές προδιαγραφές ¨του εξοπλισμού και εγκατάσταση του συστήματος από πιστοποιημένους εγκαταστάτες,
 
β) την καλύτερη δυνατή εξασφάλιση του πελάτη όσον αφορά την εγγύηση του εξοπλισμού, την μακροχρόνια συντήρηση και την ασφάλιση ενάντια σε κάθε κίνδυνο,
 
γ) την χρηματοδότηση του συστήματος με τους καλύτερους δυνατούς όρους και
 
δ) την καλύτερη δυνατή τιμή της αγοράς.
 
Αυτό έχει επιτευχθεί με έναν αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή:
 
Α) της εταιρείας μας που σχεδίασε το project (SOLARGR), συντονίζει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και έχει.
 
α1) την αποκλειστική ευθύνη ολοκλήρωσης του έργου.
 
α2) έχει δημιουργήσει όλη την απαιτούμενη οργανωτική και πληροφοριακή δομή.

α3) προμηθεύει τον εξοπλισμό με τις καλύτερες δυνατές τιμές, προδιαγραφές και εγγυήσεις
 
α4) αναλαμβάνουν την εφαρμογή και τοποθέτηση των συστημάτων
 
α5) αναλαμβάνει την μέριμνα για την συντήρηση των συστημάτων
 
α6) των ασφαλιστικών εταιρειών που ασφαλίζουν την προστασία των συστημάτων και των εισοδημάτων που προκύπτουν από αυτά.
 
Β) των οργανωμένων δικτύων πωλήσεων που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και έχουν σαν αποστολή την κατάλληλη ενημέρωση και τον συντονισμό των ενεργειών του υποψηφίου ιδιοκτήτη φωτοβολταϊκών για την στέγη της κατοικίας η της επαγγελματικού τους χώρου.
 
Γ) των τραπεζών που χρηματοδοτούν τα παραπάνω προγράμματα με όρους προσιτούς στους πελάτες και συμβατούς με τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις
 
Δ) των εταιρειών που εκπονούν τις μελέτες εγκατάστασης και μεριμνούν για την διαδικασία εγκρίσεων που απαιτούνται από την ΔΕΗ και την πολεοδομία.
 
Στην προσπάθεια αυτή έχει συμβάλει αποτελεσματικά και η εργασία που έχει γίνει μέχρι σήμερα, από τις εταιρείες που παράγουν τα φωτοβολταϊκά συστήματα και τον εξοπλισμό, εταιρίες που ασχολούνται με την μελέτη, αδειοδοτηση και εγκατάσταση συστημάτων καθώς και από τους θεσμικούς φορείς του κλάδου (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, KAΠΕ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ κλπ) που έχουν δημιουργήσει το νομικό πλαίσιο, την τεχνογνωσία και τις θεσμικές παρεμβάσεις στον κλάδο.
 
Η εταιρεία μας προκειμένου να διαχειριστεί αποτελεσματικά το συγκεκριμένο προϊόν και δραστηριότητα έχει δημιουργήσει όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.
 
Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται:
 
α) Ενημερωτικό υλικό που περιγράφει παραστατικά το προϊόν και την διαδικασία και δίνει την μία ολοκληρωμένη εικόνα για την ωφελιμότητα που μπορεί να αποκομίσει κάθε επενδυτής που θα εγκαταστήσει το προϊόν (σε έντυπη μορφή και στο διαδίκτυο).
 
β) Εκπαιδευτικό υλικό σε συνοπτική και αναλυτική μορφή για τους συνεργάτες προκειμένου να είναι σε θέση να ενημερώνουν οργανωμένα και αποτελεσματικά τους υποψήφιους πελάτες
 
γ) Σύστημα διαχείρισης πελατών (CRM) για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό όλων των εμπλεκομένων (συνεργατών, εγκαταστατών, προμηθευτών, κλπ) το οποίο δίνει την δυνατότητα καθημερινής παρακολούθησης και πληροφόρησης της υλοποίησης κάθε έργου.

Σύστημα διαχείρισης πελατών (CRM) για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό όλων των εμπλεκομένων (συνεργατών, εγκαταστατών, προμηθευτών, κλπ) το οποίο δίνει την δυνατότητα καθημερινής παρακολούθησης και πληροφόρησης της υλοποίησης κάθε έργου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Related Listing

Send To Friend

Captcha Verification
captcha image

Send Inquiry

Captcha Verification
captcha image

ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!

Προσφορά διαφήμισης 10 ημερών τελείως ΔΩΡΕΑΝ.

Πατώντας το "Add Listing" στα link δεξιά επάνω από τον χάρτη, μπορείτε να βάλετε εντελώς δωρεάν για 10 ημέρες την διαφημισή σας. Αν μείνετε ικανοποιημένοι μετά την λήξη της δοκιμαστικής περιόδου δεν έχετε παρά να ανανεώσετε σε πλήρη διαφήμιση 360 ημερών.

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Το κόστος διαφήμισης είναι 125 € για 360 ημέρες και περιλαμβάνει τον ΦΠΑ για έκδοση τιμολογίου. Μπορείτε να ανεβάσετε κείμενα,φωτογραφίες,video και ότι νομίζετε ότι θα βοηθείσει στην προβολή σας.

Μην διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. e-mail Επικοινωνίας

ΒΟΗΘΕΙΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν χρειαζόσαστε οποιαδήποτε βοήθεια δεν έχετε παρά να διαβάσετε τις συνήθεις ερωτήσεις.

Αν δεν βρείτε απάντηση στο θέμα που θέλετε επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail Επικοινωνίας

Τέλος μπορείτε να μας βρείτε και στα τηλέφωνα : 23920 75346 & 20407, κιν. 6986 502053, fax 23920 20407