Χρόνια σου πολλά Δαφνούλα μου…

1

Χρόνια πολλά και καλά και μυαλωμένα και ήρεμα και τυχερά και ευτυχισμένα και…και…και….

Post your comment