photo kirkosΤου Παναγιώτη Γ. Κίρκου

Δικηγόρου – Μέλους της Συμπολιτείας Θερμαϊκού

 Ο Δήμος Θερμαϊκού αποτελεί την προμετωπίδα της Θεσσαλονίκης και διαθέτει  συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων του.

Ωστόσο, η σημερινή πραγματικότητα με την πλειάδα των προβλημάτων που υπάρχουν σε κάθε γωνιά του Δήμου αναδεικνύει το πιο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να λυθεί εν όψει των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.

Το ζήτημα αυτό, δεν είναι άλλο από την ίδια την υπόσταση της Αυτοδιοίκησης. Ως δημότες έχουμε συνηθίσει στην παγιωμένη μορφή της απόμακρης Διοίκησης, που υποτάσσεται στις επιταγές της κεντρικής εξουσίας και εφαρμόζει τις αποφάσεις της σε τοπικό επίπεδο.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η σημερινή κατάσταση πρέπει να ανατραπεί, διότι οι τοπικές κοινωνίες και εμείς ως δημότες δεν έχουμε ανάγκη ούτε από ανέξοδες υποσχέσεις ούτε από φιλικά χτυπήματα στην πλάτη. Έχουμε την προσδοκία να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός και όχι να μένουμε στάσιμοι. Ως δημότες μπορούμε να δώσουμε τη νέα πνοή που χρειάζεται ο Δήμος Θερμαϊκού και να  επαναπροσδιορίσουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, προτάσσουμε τη θεμελίωση ενός νέου μοντέλου διοίκησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αντιμετωπίζει το δημότη ως ενεργό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας και αποτελεί συνδιαμορφωτή της καθημερινότητας. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη μιας αμφίδρομης σχέσης μεταξύ των δημοτών και του Δήμου, μέσα από τη συμμετοχή στις αποφάσεις και την αλληλέγγυα δράση με την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού των τοπικών κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα, μέσα από τις ήδη θεσμοθετημένες διατάξεις του νόμου για τον “Καλλικράτη”, ο οποίος παρά τις ατέλειές του, δίνει τη δυνατότητα όλοι οι δημότες να έχουν λόγο και να γίνονται ρυθμιστές των εξελίξεων μέσα από τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα όπως ενδεικτικά:

  • Η Επιτροπή Δημοτικής Διαβούλευσης, οργάνου με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας.
  • Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, συμβουλευτικού οργάνου για την ενίσχυση της ένταξης μεταναστών στην τοπική κοινωνία.
  • Η Συνέλευση Κατοίκων τοπικής κοινότητας, που συμμετέχουν οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής κοινότητας και προτείνουν δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο Δήμος.
  • Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων, που θεσμοθετήθηκαν ήδη από το 2006 και έχουν στόχο την ανάδειξη και την παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο και την ανάληψη πρωτοβουλιών, δραστηριοτήτων και συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πέρα από τα παραπάνω θεσμοθετημένα όργανα, στα οποία θα πρέπει να υπάρχει ισόρροπη συμμετοχή των φορέων και των πολιτών, μία σύγχρονη Διοίκηση μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει τις πρωτοβουλίες, που αναπτύσσει η κοινωνία των πολιτών με κοινό γνώμονα την επιδίωξη συλλογικών σκοπών προς όφελος του Δήμου, μέσα από ανοικτές συνελεύσεις και αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.

Με τα παραπάνω, οι αποφάσεις του Δήμου αποτελούν απόρροια, όσο το δυνατόν περισσότερο, ανοιχτών και δημοκρατικών συζητήσεων, που δίνουν τη δυνατότητα για την προώθηση των θέσεων των τοπικών κοινωνιών, με σκοπό τη διεκδίκηση στόχων προς κάθε κατεύθυνση. Παράλληλα, ο Δήμος κρατά ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με την κοινωνία, προκειμένου η Αυτοδιοίκηση να βρει το πραγματικό νόημά της και να μην αποτελεί, όπως σήμερα, τον τοπικό βραχίονα της κεντρικής εξουσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, των δημοκρατικών διαδικασιών, κορυφαία προτεραιότητα της νέας Δημοτικής Αρχής θα πρέπει να αποτελεί και ο ορισμός Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ο οποίος δέχεται καταγγελίες για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα.

Επιπρόσθετα, στην προσπάθεια αυτή για αλλαγή στον τρόπο λήψης αποφάσεων και διοίκησης στο Δήμο Θερμαϊκού, βασική αρχή αποτελεί η χρηστή διοίκηση, η διαφάνεια και η λογοδοσία των αιρετών στους δημότες.

Συνεπώς, οι άνθρωποι που θα κληθούν να υπηρετήσουν το Δήμο και τους δημότες θα πρέπει να πιστεύουν πρωτίστως σε όλα τα παραπάνω, αλλά και στη δυναμική των τοπικών κοινωνιών, όπου ζούμε και δραστηριοποιούμαστε. Επιπλέον, η θέληση και η αποφασιστικότητα που επιτάσσουν οι περιστάσεις, αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα της Συμπολιτείας του Θερμαϊκού και των μελών της, που με ανεπτυγμένο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρόλου του κάθε πολίτη ξεχωριστά για ένα νέο μοντέλο διοίκησης στο Δήμο Θερμαϊκού.

Στην προσπάθεια αυτή και στην παραπάνω πρόταση κάθε πολίτης, κάθε δημότης του Θερμαϊκου έχει λόγο και μπορεί να συμμετέχει, διότι είναι η ώρα να τολμήσουμε να πούμε “όχι” στις δοκιμασμένες και αποτυχημένες επιλογές του παρελθόντος. Τώρα, είναι η ώρα να προτάξουμε τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και τη θέληση για την πρόοδο και την προκοπή του τόπου μας. Όλοι έχουμε ανάγκη από ένα Δήμο ανοικτό προς τους δημότες και όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε.