Το πρόγραμμα της «Συμπολιτείας» για την καθαριότητα

 

Επεξεργασμένες προτάσεις για έναν πεντακάθαρο δήμο Θερμαϊκού, απαλλαγμένο από τα βουνά των σκουπιδιών που σήμερα τον κατακλύζουν, περιλαμβάνει το πολυσέλιδο πρόγραμμα της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού» με υποψήφιο δήμαρχο τον Σπύρο Κουζινόπουλο. Και όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στο πρόγραμμα που κυκλοφορεί ευρύτατα: «Πρωταρχικό μέλημά μας, με το που θα αναλάβουμε τη δημοτική αρχή, θα είναι μέσα στους δύο πρώτους δυο μήνες να ξεβρομίσουμε το δήμο Θερμαϊκού με ότι αυτό συνεπάγεται».

Ειδικότερα για το τεράστιο ζήτημα της καθαριότητας, προβλέπεται ότι θα υπάρχουν δύο βάρδιες την περίοδο του καλοκαιριού, ενώ αναφέρονται και τα ακόλουθα στο πρόγραμμα της «Συμπολιτείας»:

Είναι τραγικό να βρισκόμαστε σε έναν από τους ωραιότερους δήμους της χώρας, με 48 χιλιόμετρα ακτογραμμής, με παραλίες τέτοιες που δεν τις έχουν ακόμη και νησιωτικοί δήμοι, και όλη αυτή η περιοχή να είναι πνιγμένη στο σκουπίδι, στα βουναλάκια από ογκώδη απορρίμματα, στη βρώμα και τη δυσωδία.

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ένα νέο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων. Απαιτούμε τη ριζική αλλαγή του περιφερειακού σχεδιασμού με βάση την

ανακύκλωση.

Η διαχείριση των δημοτικών απορριμμάτων παραμένει στο έλεγχο του Δήμου.  Προτεραιότητα μας είναι η πρόληψη και η μείωση της παραγωγής αποβλήτων, η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών, με παράλληλη μείωση του κόστους αποκομιδής και μεταφοράς και κατά συνέπεια της μείωσης των δημοτικών τελών καθαριότητας.

Θέτουμε ως προτεραιότητα τις δράσεις σε επίπεδο γειτονιάς, χώρων εργασίας και κατοικίας, με ανάπτυξη τοπικών διαχειριστικών σχεδίων που εντάσσονται στο ευρύτερο δημοτικό σχέδιο, με σκοπό: την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση υλικών, μέσω της διαλογής στη πηγή, της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης και της ανάπτυξης δικτύου συλλογής ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (ογκώδη, ηλεκτρικές συσκευές, αδρανή, φυτικά απόβλητα). Στην κατεύθυνση αυτή προβλέπεται:

– Επέκταση των Προγραμμάτων ανακύκλωσης (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό) με ενσωμάτωση των δράσεων και των πόρων της ΕΕΑΑ στο σύστημα διαλογής στην πηγή των ΟΤΑ.

– Ανάπτυξη της κομποστοποίησης. Προώθηση πιλοτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα για τη διαχείριση των φυκιών.

– Άμεση τεχνική μελέτη χωροθέτησης των κάδων με επιστημονικά κριτήρια.

– Μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός μείωσης και απομάκρυνσης των κοινών κάδων από τις κατοικημένες περιοχές.

– Τοποθέτηση καλαθιών και κάδων στην παραλιακή ζώνη.

– Επέκταση των σημείων συλλογής των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα στους πολίτες.

– Συνεχής ενημέρωση, προβολή της ανακύκλωσης και παροχή εξοπλισμού

οικιακής κομποστοποίησης. Κίνητρα προς τον πολίτη για την συμμετοχή του.

– Κοινωνικές δράσεις και επιλογή τιμολογιακών μέτρων για την προώθηση

προϊόντων που παράγουν λιγότερα απόβλητα. Ιδιαίτερο ρόλο καλούνται να

διαδραματίσουν οι σύλλογοι επαγγελματιών της περιοχής .

– Σταδιακός εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού (οχημάτων, κάδων κλπ)

– Πλήρης εξοπλισμός και λειτουργία σταθμού μεταφόρτωσης.

– Δημιουργία Πράσινων Σημείων συγκέντρωσης υλικών προς επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση.

Η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ειδικά για τους κεντρικούς δρόμους και τους τουριστικούς προορισμούς καθημερινά. Η υπηρεσία λειτουργεί όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού για την παραλία σε δύο βάρδιες. Δημιουργούνται ομάδες σαρώματος των δρόμων. Εξοπλίζουμε την υπηρεσία καθαριότητας με ειδικά οχήματα σάρωσης.