Σπ.Κουζινόπουλος: «Να προστατεύσουμε την αγροτική γη»

 

Σημεία του αγροτικού προγράμματος της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού» ανέλυσε ο υποψήφιος δήμαρχος Θερμαϊκού, Σπύρος Κουζινόπουλος, κατά τη συνάντηση που είχε με νέους αγρότες της Επανομής και του Μεσημερίου. Μέσα στις πρώτες προτεραιότητες, η προστασία της αγροτικής γης, η αναγέννηση του συνεργατισμού, η αναβίωση παραδοσιακών καλλιεργειών, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως οι «Δρόμοι του Κρασιού» κ.α.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υποψήφιος δήμαρχος Σπύρος Κουζινόπουλος:

Στο Δήμο μας υπάρχουν τρία Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια με κατευθύνσεις αλληλοσυγκρουόμενες χωρίς ενιαίο σχεδιασμό, με κενά και παραλείψεις και το πιο σημαντικό με αναφορές σε μια άλλη εποχή προ κρίσης και πέρα από τις σημερινές ανάγκες, τόσο των δημοτών όσο και της αγοράς. Άμεση προτεραιότητα η εκ νέου συζήτηση για τον επανακαθορισμό των αναγκών, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η διόρθωση όλων των στρεβλώσεων, ο αυστηρός καθορισμός των χρήσεων γης, και η προστασία της αγροτικής γης.

Ο Δήμος Θερμαϊκού αποτελείται από 200.000 στρέμματα περίπου. Έως τα τέλη της δεκαετίας του ΄80 το μεγαλύτερο μέρος ήταν καλλιεργήσιμες εκτάσεις και η οικονομία του τόπου ήταν βασισμένη στην αγροτική παραγωγή. Προχωρώντας στην δεκαετία του ΄90 απαξιώνεται η αγροτική παραγωγή της περιοχής και γίνεται διάλυση κάθε συνεργατικής προσπάθειας και των υποστηρικτικών δομών. Στόχος μας είναι να επιστρέψουν άμεσα όλα τα περιουσιακά στοιχεία των συνεταιρισμών ώστε να αποτελέσουν το βασικό εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας του τόπου.

Επιδιώκουμε την αναγέννηση του συνεργατισμού, τη δημιουργία αγροτικών παντοπωλείων, αγροτικών λαϊκών αγορών και τη δημιουργία δικτύου διακίνησης αγροτικών προϊόντων έτσι ώστε να φτάνουν στο αστικό κομμάτι του δήμου φθηνά και ποιοτικά προϊόντα.

Προωθούμε την αναβίωση παραδοσιακών καλλιεργειών, όπως όσπρια και αμπέλια, που άκμαζαν για χρόνια στην περιοχή και οι οποίες δεν απαιτούν μεγάλη κατανάλωση νερού, δείχνοντας τον «δρόμο» στους παραγωγούς για απομάκρυνσή τους από υδροβόρες καλλιέργειες. Υποστηρίζουμε τους «δρόμους του κρασιού» σε συνεργασία με τους οινοποιούς της περιοχής και τους αναδεικνύουμε ως συστατικό στοιχείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής, σε συνδυασμό με την αλιεία.

Η άναρχη δόμηση και οι παράνομες γεωτρήσεις δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στα αποθέματα νερού. Παίρνουμε υπόψη τη μορφολογία και το ανάγλυφο της περιοχής (ομαλές κοιλάδες και ρεματιές) και προωθούμε τη δημιουργία ταμιευτήρων νερού (μικτά φράγματα) που θα στηρίζουν τις καλλιέργειες, χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα στον υδροφόρο ορίζοντα.

Βάζουμε στην πολιτική ατζέντα το θέμα της απαγόρευσης της οινοποιήσιμης αμπελοκαλλιέργειας από την ΚΑΠ.