Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού σας ενημερώνει για τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης:

 1. Η καθημερινή ανασφάλεια ως προς τη μελλοντική διατήρηση των θέσεων εργασίας.
 2. Η άδικη και ανθρωποφαγική διαδικασία της αξιολόγησης με την υποχρεωτική ποσόστωση. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μια δίκαιη, αδιάβλητη και αξιοκρατική διαδικασία και όχι μια νέα δεξαμενή απολύσεων.
 3. Το αυστηρό πειθαρχικό δίκαιο που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να κατασκευάσει επιόρκους υπαλλήλους, με αποτέλεσμα τον εκφοβισμό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 4.  Η ασφάλεια των υπηρεσιακών οχημάτων με την άμεση και ολοκληρωμένη συντήρησή τους (έκδοση καρτών τεχνικού ελέγχου για όλα τα οχήματα, προμήθεια πλήρους εξοπλισμού για κάθε όχημα, αλλαγή τυχόν φθαρμένων ελαστικών, προμήθεια πυροσβεστήρων για τράκτορες), καθώς και η αγορά νέων οχημάτων σε αντικατάσταση ασύμφορων πεπαλαιωμένων.Να σταματήσει η χρήση από τους εργαζόμενων των ιδιωτικών αυτοκινήτων για τη διεκπεραίωση υπηρεσιών του Δήμου.Τα οχήματα να κινούνται από εργαζόμενους που έχουν την αντίστοιχη ειδικότητα και το κατάλληλο δίπλωμα ή την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια για κατ’ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων.
 5. Τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας (χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας, χορήγηση γάλατος, προμήθεια πυροσβεστήρων για τα κτίρια, προμήθεια χημικών η κατασκευή τουαλετών στο χώρο εργασίας της υπηρεσίας καθαριότητας και διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων και εμβολιασμός στα τμήματα καθαριότητας, πρασίνου, οικοδομικών και ηλεκτρολογικών εργασιών.
 6. Αποστολή παιδιών συναδέρφων ΙΔΑΧ σε κατασκηνώσεις τη θερινή περίοδο.
 7. Εφαρμογή του νέου Ο.Ε.Υ. του Δήμου Θερμαϊκού με τη λειτουργία μόνο των προβλεπόμενων αποκεντρωμένων υπηρεσιών, καλύτερη κατανομή του προσωπικού και κάλυψη λειτουργικών κενών που έχουν ήδη διαφανεί, π.χ. γραφείο προμηθειών, τμήμα εσόδων κλπ
 8. Η εξάλειψη του φαινομένου να δίνονται εντολές και να καθορίζονται οι εργασίες των υπαλλήλων από αναρμόδιους αιρετούς.
 9. Υιοθέτηση της αντίληψης από τους αιρετούς ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου είναι συνεργάτες τους και όχι υπάλληλοι στην ατομική επιχείρησή τους.
 10. Καταγγέλλουμε ακόμη και πρόσφατες  συμπεριφορές αιρετών που υποκρύπτουν και εξυπηρετούν σκοπούς προδήλως μεροληπτικούς προς όφελος, όπως νομίζουν κάποιων υπαλλήλων, με πρακτικές βλαπτικές για το σύνολο των υπηρεσιών και σε κάποιες περιπτώσεις προσβλητικές και για την ίδια την διοίκηση. Καθίσταται αναγκαίο μπροστά σε τέτοιες πρακτικές η διοίκηση, να προστατεύσει την ομαλότητα των εργασιακών σχέσεων και να προασπίσει την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών αντί να αφήνει τέτοια φαινόμενα να προκαλούν υπηρεσιακά προβλήματα και τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων για την ασύδοτη δράση κάποιων αιρετών.
 11. Εφιστούμε την προσοχή της διοίκησης για την απασχόληση εργαζομένων κατά τη διάρκεια του ωραρίου και σε χώρους υπηρεσίας για προεκλογικούς σκοπούς.

 

Το Δ.Σ.