Επιδημιολογική έρευνα του Κέντρου Υγείας Νέας Μηχανιώνας και του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο Υγείας Ν. Μηχανιώνας  σε συνεργασία με το τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  σχεδίασαν και άρχισαν να υλοποιούν   επιδημιολογική έρευνα στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας.

Στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών τους, οι φοιτητές ξεκινώντας από το τρέχων εξάμηνο,  θα υλοποιήσουν επιδημιολογική έρευνα  (πόρτα – πόρτα) με  αντικείμενο την αποτύπωση των αναγκών των κατοίκων σε φροντίδες ιατρονοσηλευτικές, κοινωνικές καθώς και τις ανάγκες εκπαίδευσής τους σε θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Οι στόχοι της έρευνας αυτής, είναι η αναγνώριση και καταγραφή :

  1. 1.       των χρονίως πασχόντων και ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων
  2. 2.       των αναγκών τους σε νοσηλευτική φροντίδα κατ’ οίκον
  3. 3.       των αναγκών τους σε φυσικοθεραπευτική κάλυψη
  4. 4.       των αναγκών τους σε παροχή οικιακής βοήθειας
  5. 5.       του επιπέδου ενημέρωσής τους σχετικά με Κοινωνικής Πρόνοιας
  6. 6.       των διατροφικών τους συνηθειών σε σχέση με τα χρόνια νοσήματα
  7. 7.       της καταγραφής της λειτουργικότητας και διαταραχών του συναισθήματος
  8. 8.       της καταγραφής του επιπέδου ενημέρωσής τους σε θέματα πρόληψης όπως, για τον γυναικείο πληθυσμό, ο έλεγχος κατά Τεστ Παπανικολάου
  9. 9.       η εδραίωση σχέσης του Κ.Υ.Ν.Μ με τους πολίτες της περιοχής υγειονομικής του ευθύνης και η  γνωστοποίηση των υπηρεσιών που τους παρέχει και η ανάδειξη του ρόλου της Κοινοτικής Νοσηλευτικής στην Π.Φ.Υ..

 

Η συνεργασία του Κέντρου Υγείας με το τμήμα Νοσηλευτικής είναι επωφελής και για τους δύο φορείς, καθώς είναι το αποτέλεσμα μιας ευτυχούς συγκυρίας, διότι  υπήρξε η ΒΟΥΛΗΣΗ  και ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗ από μέρους του Κέντρου Υγείας, εκφρασμένη από τον Διευθυντή του και  τα στελέχη όλων των ειδικοτήτων  που στελεχώνουν το ΚΥ  και από   την πλευρά της εκπαίδευσης, δηλαδή τους καθηγητές του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Και οι δύο φορείς με την συνεργασία αυτή ικανοποιούν βασικούς στόχους της αποστολής τους

Το Κέντρο Υγείας αξιοποιώντας την παρουσία μεγάλου αριθμού φοιτητών στις δομές του,  θα καταγράψει και θα αποτυπώσει την συχνότητα   των ιατροκοινωνικών προβλημάτων των κατοίκων και των οικογενειών τους και θα δημιουργήσει τον  επιδημιολογικό χάρτη της περιοχής ευθύνης του.

Αυτό θα του  δώσει την δυνατότητα να οργανώσει τις υπηρεσίες του βάσει των ευρημάτων και να σχεδιάσει κατάλληλες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις

Το τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο αυτού του εγχειρήματος θα ικανοποιήσει τον στόχο της εκπαίδευσης των φοιτητών του στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που είναι να γνωρίσουν τον   άνθρωπο υγιή ή ασθενή  εκεί που ζει  και τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του, ώστε να προσεγγίζουν τεχνικές για τη διαφύλαξη αλλά και την προαγωγή της υγείας του ατόμου και της οικογένειας

Σε σχέση με την διαδικασία:

Η έρευνα ξεκίνησε  από την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 και θα διεξάγεται κάθε Πέμπτη από τις 9.00 -13.00 μέχρι τέλους του εαρινού εξαμήνου. Θα συνεχισθεί εκ νέου με την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού

Οι φοιτητές που συμμετέχουν   φορούν ιατρική ποδιά, δηλώνουν το ονοματεπώνυμό τους, τον τίτλο της έρευνας και τους  φορείς διεξαγωγής της και συνοδεύονται από την υπεύθυνη καθηγήτρια τους κα Αλίκη Δημητριάδου και μέλη του Νοσηλευτικού Προσωπικού του ΚΥ Ν.Μ.

Οι φοιτητές εκτός από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διακινούν έντυπο υλικό αναφορικά με την Διατροφή και τις Χρόνιες Ασθένειες και Ενημερωτικό Έντυπο του Κ.Υ. Ν.Μηχανιώνας.

Η καταγραφή κάθε νοικοκυριού θα  ολοκληρωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία στα νοικοκυριά που επισκέφθηκαν, οι φοιτητές για συμπληρωματικές ερωτήσεις σχετικές με τους στόχους του προγράμματος.

Η εμπειρία από την πρώτη ημέρα

Την Πέμπτη 20 Μαρτίου ήταν η πρώτη ημέρα διενέργειας της έρευνας.

Οι φοιτητές μας ενθουσιάστηκαν από την υποδοχή και την φιλοξενία που τους επεφύλαξαν ο Διευθυντής κ. Α. Συμεωνίδης  και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας

 

Κατά την διεξαγωγή όμως  της επιδημιολογικής έρευνας η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε προβληματική.  Μας αντιμετώπισαν με φόβο και επιφύλαξη!! Ενώ επισκεφθήκαμε πολλές κατοικίες, σε ελάχιστες γίναμε δεκτοί!!!! Προφανώς επικράτησαν  αρνητικά βιώματα και γι΄αυτό φοβούνται  να ανοίξουν  την πόρτα…

Παρακαλούμε πολύ για την ενημέρωση των κατοίκων και την προτροπή τους να συνεργαστούν με τους φοιτητές και τους υπευθύνους προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής διεξαγωγή της έρευνας.

Ωστόσο εμείς δηλώνουμε ότι θα επιμείνουμε!!!! Ο ενθουσιασμός των φοιτητών μας και η πίστη τους σ΄αυτό που κάνουν  πιστεύουμε ότι  θα ξεπεράσει κάθε  εμπόδιο!!!!!!

 

Αλίκη Δημητριάδου,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης