Σειρά ρυθμίσεων για τους αιγιαλούς, αρχής γενομένης από την ακριβή οριοθέτηση των ορίων του αιγιαλού σε όλη τη χώρα, δηλαδή της δημιουργίας ενός «Κτηματολογίου για τον αιγιαλό», προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, με στόχο να μπει τάξη στο «χάος» που επικρατεί στην εκμετάλλευση παραλιακών και τουριστικών εκτάσεων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις που προτείνονται προς δημόσια διαβούλευση, αντικαθίσταται ο νόμος 2971/2001 για τον αιγιαλό, ο οποίος χαρακτηρίζεται μη λειτουργικός και δυσχεραίνει τις αναπτυξιακές δράσεις.
Οσον αφορά την παραχώρηση αιγιαλών και παραλίας, καθορίζονται απλές διαδικασίες, ανάλογα με τη χρήση, δηλαδή αν πρόκειται π.χ. για δραστηριότητα εκμίσθωσης καθισμάτων και ομπρελών ή για λειτουργία αναψυκτηρίων ή αν πρόκειται για παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού σε όμορες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).
Το οικονομικό αντάλλαγμα θα καθορίζεται πλέον με βάση έναν μαθηματικό τύπο, που θα προσμετρά οκτώ επιμέρους παραμέτρους, όπως το είδος της δραστηριότητας, τη γεωγραφική περιοχή, το μέγεθος του παραχωρούμενου χώρου, την περιβαλλοντική επίπτωση και τη διάρκεια της μίσθωσης.
Σπύρος Κουζινόπουλος