Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μηχανιώνας.
Fotor051312294Το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Δήμου Θερμαϊκού πραγματοποίησε στις 9 Μαΐου 2014 εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μηχανιώνας.

Ο υπάλληλος του Τμήματος Πολιτισμού του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Θεοδόσης Τσιρώνης παρουσίασε στους μαθητές επιστημονικά στοιχεία και οπτικό υλικό σχετικά με την ιστορία της αρχαίας Αίνειας και τα αρχαιολογικά
ευρήματα της περιοχής. Οι εκπαιδευτικοί των τριών Τμημάτων της Δ΄ Τάξης Άννα Δεληγιώργη, Δέσποινα Μαρχαβίλα και Παναγιώτης

Μουλαράς με τους μαθητές τους είχαν ήδη συμμετάσχει με πλήθος δραστηριοτήτων στο πολιτιστικό πρόγραμμα «Πάμε για ανασκαφή στην Αίνεια».
Η δράση αυτή του Τμήματος Πολιτισμού του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. εντάσσεται σε ένα πλαίσιο συνεργασιών που αναπτύσσει με τα σχολεία του Δήμου Θερμαϊκού. Στόχος μας είναι η περαιτέρω και διαρκής
ανάπτυξη και διεύρυνση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αποβλέποντας στη μετάδοση στοιχείων του πολιτισμού μας στους μαθητές των τοπικών κοινωνιών.

Παναγιώτης Τροκάνας
Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.