xreh-dhmosMε εγκύκλιό του προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τους δήμους όλης της χώρας, το υπουργείο Εσωτερικών ρυθμίζει τις  οφειλές πολιτών προς τους δήμους, καθώς και  το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων, αλλά και τις επιγραφές που έχουν τοποθετηθεί σε όψεις κτιρίων.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αλλάζει ο τρόπος καταβολής του τέλους κοινόχρηστων χώρων που απαιτείται για τη χορήγηση της σχετικής άδειας και επιτρέπεται η καταβολή του εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής και εφόσον καταβληθεί το 30% της οφειλής με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα για αυθαίρετη χρήση, όσα επιβλήθηκαν από 1- 1- 2010 και έως την έναρξη ισχύος του ν.4257/2014 καταβάλλονται μειωμένα κατά 50%, ανεξαρτήτως τυχόν άλλων μειώσεων.
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, τα αντικείμενα που αφαιρούνται από τον δήμο, λόγω καθ’ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης, εφόσον το πρόστιμο που προβλέπεται γι’ αυτή την περίπτωση δεν έχει καταβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την ημέρα της αφαίρεσης, κατάσχονται και δύνανται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από τον δήμο.
Στο άρθρο 75 του ν.4257/2014 προβλέπεται ότι χορηγείται χρόνος προσαρμογής στις ισχύουσες διατάξεις για όσους έχουν τοποθετήσει επιγραφές κατά παράβαση των διατάξεων του ν.2946/2001.
Εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου θα πρέπει όσοι έχουν τοποθετήσει επιγραφές σε όψεις κτιρίων, να τις προσαρμόσουν σε όσα προβλέπει ο σχετικός νόμος. Το ίδιο άρθρο προβλέπει ότι παραγράφεται το αξιόποινο και παύουν οι διώξεις που έχουν ασκηθεί. Οφειλές και πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί υπάγονται στις νέες ρυθμίσεις του ν.4257.

 

Πως γίνεται η ρύθμιση των οφειλών προς τους δήμους

Η προβλεπόμενη διαδικασία για τη ρύθμιση οφειλών πολιτών προς τους δήμους, είναι η ακόλουθη:

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, υποβάλλεται αίτηση του οφειλέτη προς τον δήμο που έχει βεβαιώσει τις οφειλές του. Με την υποβολή της αίτησης και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, ο οφειλέτης πρέπει να ενημερωθεί από το δήμο για:

– το σύνολο των ληξιπρόθεσμων κατά τη δημοσίευση του νόμου οφειλών του,

– τις δυνατότητες ρύθμισης που έχει, ώστε να προκύπτει η πρώτη του καταβολή (εφάπαξ ή δόση) για το σύνολο των οφειλών. Για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητα η έκδοση συγκεντρωτικής κατάστασης ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπου θα παρουσιάζεται το ύψος των οφειλών του, οι απαλλαγές και οι δόσεις.

2. Επί της αίτησης πραγματοποιείται σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, όπου:

– παρουσιάζεται το σύνολο των ληξιπρόθεσμων κατά τη δημοσίευση του νόμου οφειλών του αιτούντος, το ύψος των οφειλών, οι απαλλαγές και οι δόσεις (η σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων οφειλών).

– βεβαιώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση (υπαγωγή σε ρύθμιση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων, ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία ψήφισης του νόμου, εμπρόθεσμη αίτηση του οφειλέτη και η εμπρόθεσμη πρώτη καταβολή (εξόφληση, ή πρώτη δόση).

3. Η αίτηση μετά της σχετικής έκθεσης-εισήγησης του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, διαβιβάζεται στην οικονομική επιτροπή του δήμου, η οποία εξετάζει και αποφαίνεται σχετικά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως πριν την καταβολή της επόμενης δόσης, με πράξη της η οποία κοινοποιείται στον οφειλέτη ώστε να λάβει γνώση.

4. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση πραγματοποιείται η πρώτη καταβολή η οποία είναι ανάλογα είτε η εξόφληση, ή η καταβολή της πρώτης δόσης της ρυθμιζόμενης οφειλής. Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών κατά τα ανωτέρω, «η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης». Είναι ευνόητο ότι στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή αποφανθεί αρνητικά, το ποσό που κατεβλήθη συμψηφίζεται με το σύνολο της οφειλής άνευ ρύθμισης.

 

Σπύρος Κουζινόπουλος στο Φάρος του Θερμαϊκού