Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Θ Ε Ρ Μ Α Ϊ Κ Ο Υ

Έχοντας υπόψη το γενικό πρόγραμμα εορτασμού των ανωτέρω επετείων καθορίζει τα
εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Γ ε ν ι κ ό ς Σ η μ α ι ο σ τ ο λ ι σ μ ό ς σε όλη την Επικράτεια από τις 08:00΄
την 26η Οκτωβρίου 2023 ως τη δύση του ήλιου την 28η Οκτωβρίου 2023.
2. Φ ω τ α γ ώ γ η σ η όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α.,
καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις
βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2023.
3. Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023
Ομιλίες στα σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους λοιπούς
φορείς με μέριμνα των Αρχών.
4. Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023
α. Χ α ρ μ ό σ υ ν ε ς κ ω δ ω ν ο κ ρ ο υ σ ί ε ς όλων των Ιερών Ναών
β. Ε π ί σ η μ η Δ ο ξ ο λ ο γ ί α.
γ. Ε π ι μ ν η μ ό σ υ ν η Δ έ η σ η και Κ α τ ά θ ε σ η Σ τ ε φ ά ν ω ν στα
μνημεία των Ηρώων, μετά το πέρας της Δοξολογίας.
δ. Π α ρ έ λ α σ η τ μ η μ ά τ ω ν
Σε όλες τις εκδηλώσεις θα τηρηθούν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για
την προστασία από τη διασπορά του κορωνοϊού Covid-19.

Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
Κοινότητα Περαίας
Στις 10.00΄ θα τελεστεί Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων
Πέτρου & Παύλου στην κάτω Περαία
Μετά τη Δοξολογία θα ακολουθήσει:
1. Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων στο
Μνημείο Ηρώων (άνω Περαία) ως εξής: ο Δήμαρχος, Γεώργιος Τσαμασλής, η
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι Ε.Δ., Σ.Α., Σχολικών Μονάδων,
Συλλόγων κλπ.
2. Τήρηση ενός λεπτού σιγή.
3. Εθνικός Ύμνος.
Τελετάρχης ορίζεται η κα Κωνσταντίνα Τάπρα, εργαζόμενη του Δήμου Θερμαϊκού,
τηλ.: 2392330093
Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11.15΄.
Κοινότητα Νέων Επιβατών
Στις 10.00΄ θα τελεστεί Δοξολογία στον Ιερό Ναό Οσίας Παρασκευής.
Μετά τη Δοξολογία θα ακολουθήσει:
1. Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων στο
Μνημείο Ηρώων ως εξής: ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος
Σχολικών Μονάδων κλπ.
2. Τήρηση ενός λεπτού σιγή.
3. Εθνικός Ύμνος
Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11.15΄.
Κοινότητα Αγίας Τριάδας
Στις 10.00΄ θα τελεστεί Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας.
Μετά τη Δοξολογία θα ακολουθήσει:
1. Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων στο
Μνημείο Ηρώων ως εξής: Η Αντιδήμαρχος, Σοφία Ζηφκοπούλου, ο Πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος Σχολικών Μονάδων κλπ.
2. Τήρηση ενός λεπτού σιγή.
3. Εθνικός Ύμνος.
Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11.15΄.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας
Στις 09.30΄θα πραγματοποιηθεί η έπαρση της Σημαίας.
Στις 10.00΄ θα τελεστεί Δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης.
Μετά τη Δοξολογία θα ακολουθήσει:
1. Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων στο
Μνημείο Ηρώων ως εξής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Κωνσταντίνος
Κούτουκας, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος Σχολικών
Μονάδων, Σύλλογοι κλπ.
2. Τήρηση ενός λεπτού σιγή.
3. Εθνικός Ύμνος
Τελετάρχης για την Κοινότητα Ν. Μηχανιώνας και υπεύθυνος συντονιστής για τις
Κοινότητες Ν. Μηχανιώνας, Αγγελοχωρίου και Ν. Κερασιάς ορίζεται ο κ. Γεώργιος
Μπαλασάς.
Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11.15΄.
Κοινότητα Αγγελοχωρίου
Στις 10.00΄ θα τελεστεί Δοξολογία στον Ιερό Αγίου Νικολάου.
Μετά τη Δοξολογία θα ακολουθήσει:
1. Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων στο
Μνημείο Ηρώων ως εξής: ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος
Σχολικών Μονάδων κλπ.
2. Τήρηση ενός λεπτού σιγή.
3. Εθνικός Ύμνος.
Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11.15΄.
Κοινότητα Νέας Κερασιάς
Στις 10.00΄ θα τελεστεί Δοξολογία στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
Μετά τη Δοξολογία θα ακολουθήσει:
1. Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων στο
Μνημείο Ηρώων ως εξής: ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος
Σχολικών Μονάδων κλπ.
2. Τήρηση ενός λεπτού σιγή.
3. Εθνικός Ύμνος
Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11.15΄.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
Κοινότητα Επανομής
Στις 10.30΄ θα τελεστεί Δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Μετά τη Δοξολογία θα ακολουθήσει:
1. Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων, στη μνήμη των πεσόντων στο
Μνημείο Ηρώων ως εξής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημήτριος
Πασχαλιάς, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος Σχολικών
Μονάδων κλπ.
2. Τήρηση ενός λεπτού σιγή.
3. Εθνικός Ύμνος
Για τις Κοινότητες Επανομής και Μεσημερίου υπεύθυνος συντονιστής ορίζεται ο κ.
Αθανάσιος Χ”αθανασίου, Εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ Επανομής.
Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11.30΄.
Κοινότητα Μεσημερίου
Στις 10.00΄ θα τελεστεί Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος.
Μετά τη Δοξολογία θα ακολουθήσει:
1. Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων, στο
Μνημείο Ηρώων ως εξής: ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος
Σχολικών Μονάδων κλπ.
2. Τήρηση ενός λεπτού σιγή.
3. Εθνικός Ύμνος.
Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11.00΄.
Η Τροχαία Θέρμης και το Αστυνομικό  Τμήμα Θερμαϊκού, παρακαλούνται  για  την
τήρηση της τάξεως και λοιπές λεπτομέρειες που τους αφορά, στους χώρους
κατάθεσης στεφάνων, αλλά και της παρέλασης.
Φέτος, θα παρελάσουν ΠΡΩΤΕΣ οι Σχολικές Μονάδες και έπειτα οι Πολιτιστικοί
και Αθλητικοί Σύλλογοι. Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι Γυμναστές να επιβλέπουν
την τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των παρελαυνόντων τμημάτων, έτσι ώστε να
αποφεύγεται ο συνωστισμός των παιδιών κατά τη διάρκεια, αλλά και στο σημείο
τερματισμού της παρέλασης και να διευκολύνεται η ομαλή και απρόσκοπτη διέλευσή
τους.
Για τη Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού, σημείο αφετηρίας ορίζεται αυτό
ΑΝΑΜΕΣΑ στην ACS Courier και την Ταβέρνα «Ανέστης».

Όλοι οι Έλληνες υψώστε τη Σημαία μας. Χρόνια Πολλά, Ελλάδα».